Fler har själva anmält sig för prövning till militär grundutbildning i år, i jämförelse med 2021.