Så många ska mönstra från din kommun

I maj påbörjas årets mönstring där 227 ungdomar från Bohusläningens område ska delta. I år är antalet som kallas till mönstring och senare militär grundutbildning fler – men inte till följd av kriget i Ukraina.