Så påverkades niorna av distansundervisningen – en skola sticker ut

De studiesvaga eleverna tog mest skada av distansundervisning under pandemin. Det slår flera myndigheter fast. När siffrorna över niondeklassarnas resultat nu sammanställs ses liknande tendens i Bohusläningens område – men en kommun sticker ut.