Så skapas nya sätt att handla begagnat på

Second hand blir förstavalet för allt fler och branschen är inne i en lika expansiv som experimentell fas. Framöver lär det finnas än fler sätt att handla begagnat på. Men stora aktörers plötsliga etablering på marknaden väcker frågor om vilka som kommer överleva framtidens ökade konkurrens.