Sämre beredskap för barn med stroke

Upp till 100 barn drabbas varje år av stroke i Sverige. Orsakerna kan vara betydligt fler än hos vuxna vilket gör att utredningarna ofta blir långa. Dessutom finns inte samma beredskap i vården för stroke hos barn.