Sex av sju överklagar domarna i rothärvan

Sju personer fälldes i början av juli för inblandning i den stora rothärvan. Sex av dem har nu överklagat domen – bland dem näringslivsprofilen som har kopplingar till Sotenäs.

ANNONS
|

Samtliga av de sju som stod åtalade för grov ekonomisk brottslighet i rothärvan fälldes i Vänersborgs tingsrätt i början av juli för ansvar. Nu har sex av de dömda överklagat sin dom, något som P4 Väst var först med att rapportera.

Bland de som överklagat är näringslivsprofilen som dömdes till 2,5 års fängelse och vd:n för byggbolaget, som dömdes till 3,5 års fängelse och näringsförbud i sju år.

Sista dagen att överklaga inföll den 29 juli.

LÄS MER:Näringslivsprofil bakom miljardbygge i Sotenäs döms till 2,5 års fängelse

LÄS MER:Ordförande bakom miljardbygge i Sotenäs riskerar 2,5 års fängelse

ANNONS