Sex studenter på Högskolan Väst straffas efter fusk

En student vars text som till 100 procent stämde överens med en annan students, två som hävdade att man genomfört en lektion som aldrig hållits och en som återkommande dömts för plagiat. Sex studenter straffas nu av Högskolan Väst efter fusk i samband med examinationer. Här är förseelserna som lett till reprimander.