Skolparet våldtog fosterdottern under flera år – nu närmar sig slutet på deras fängelsestraff

Genom sin arbetsplats kom skolparet att ta sig an en ung flicka i behov av familjehemsplacering. Men vad som väntade flickan var ingen räddning: Under flera år våldtogs hon av fosterföräldrarna. I dag avtjänar skolparet fängelsestraff på svenska anstalter men inom några år kommer de återigen vara på fri fot. Bohusläningen har kartlagt förövarnas liv bakom låsta dörrar.

Redan kund? Logga in här