Bristen på information om beslutet att avsätta rektorn har fött en otrygghet bland personalen