SMHI ska bli bättre på att förutspå oväder.
SMHI ska bli bättre på att förutspå oväder. Bild: Berit Stridh

SMHI:s vädervarningar ska bli säkrare

Genom att samarbeta mer med lokala och regionala kontakter ska SMHI:s vädervarningar bli mer exakta. Det ska i förlängningen göra samhället bättre rustat att planera för och ta beslut inför besvärliga vädersituationer.

ANNONS
LocationTjörn||

– Vi har ett krav på oss utifrån att ge så bra prognoser som möjligt och då är det nödvändigt att göra de här förändringarna, säger Fredrik Linde, chef för prognos- och varningsverksamheten vid SMHI i Norrköping.

Fredrik Linde berättar att SMHI idag har fasta kriterier för vädervarningar. De ser likadana ut över hela landet och delas in i tre olika nivåer.

– Det innebär till exempel att vi varnar för samma snömängd oavsett om det snöar i syd eller i norr, i stad eller på landet, eller vilken tid på dygnet det än snöar. Men konsekvensen av ett snöfall kan bli väldigt olika, säger Fredrik Linde.

ANNONS

Fler kriterier påverkar

SMHI kommer med förändringarna att ta hänsyn till fler kriterier när man går ut med vädervarningar. Fredrik Linde ger några exempel på vad det innebär.

– Tittar man på Stockholm, så bor det väldigt många människor där och infrastrukturen där är mer känslig för snö än i glesbygden. Därför kan varningen bli på en högre nivå i Stockholm än ute på landet, även om det snöar lika mycket.

– Är det så att vi har höga flöden på någon plats och samtidigt ett högt vattenstånd vid kusten, så kan det påverka varningsnivån eftersom vattnet måste ta vägen någonstans.

– En varning kan också se annorlunda ut om den inträffar i rusningstrafik eller på natten.

Flera aktörer

Det är genom att samarbeta med länsstyrelserna i de olika landsdelarna, Trafikverket, Skogsstyrelsen, MSB, Polismyndigheten, Svenska Kraftnät, lokala räddningstjänster och kommuner med mera som SMHI ska förbättra sina vädervarningar.

– Det här är en ganska stor förändring mot för hur det har varit. Men det här är inget SMHI gör själva, utan det nya varningssystemet bygger på samverkan och dialog med som verkar lokalt och regionalt för att prognoserna ska bli så säkra som möjligt, säger Fredrik Linde.

Det nya sättet att gå ut med vädervarningar sjösätts den 27 april. I samband med det förändras varningssignalerna på SMHI:s hemsida. Nivåerna 1, 2 och 3 kommer att försvinna och ersättas med färgerna gult, orange och rött, där rött är högsta varningsnivå.

ANNONS
ANNONS