Staten behöver ta ett större ansvar för hälso- och sjukvården

Regionerna tar det ansvar som regeringen smiter undan, menar debattörerna.