Stor internationell marinövning längs Bohuskusten

Både Finland och Frankrike deltar när marinen på onsdag i nästa vecka inleder en större övning utmed västkusten och Bohuslän.