Stor rasrisk med lös lera även på Bohuskusten

Västsverige har drabbats av en rad stora och svåra jordskred främst i Göta älvområdet genom åren.
– Men riskerna finns också längs med Bohuskusten med lösa leror i stora delar av regionen, säger Per Bolin, chef för delegationen för Göta älv, på Statens Geotekniska Institut.