SMHI har utfärdat en orange varning för stormbyar längst Bohusläns kust.

ANNONS