Stort sparpaket inom vuxenpsykiatrin – 16 tjänster berörs

NU-sjukvårdens sparpaket slår hårt mot vuxenpsykiatrin som tvingas spara 11,7 miljoner under 2024. Något som gör att verksamheten måste skära ner 16 budgeterade tjänster.
– Vi behöver fördela våra resurser på ett så klokt vis som möjligt, säger Viktoria Skeie, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin inom NU-sjukvården.