Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.