Jakob Löndahl är docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.