Titeln en stridsfråga för NU-sjukvårdens bilförare

Det pyr bland NU-sjukvårdens sjuktransportörer som är de enda i regionen som har titeln bilförare. Trots att de är undersköterskor med vidareutbildning som utför samma arbete som övriga sjuktransportörer i regionen.