Tjärnölabbet skär ner på personal

En omorganisation på Tjärnölaboratoriet innebär att anställda sägs upp och tjänster tas bort. Universitetet anser att forskningsstationen är för dyr i drift.

ANNONS
|

Den nya organisationen för den administrativa delen av Lovéncentret på Tjärnö, där 16 personer jobbar, innebär uppsägningar av personal.

En person kommer att gå i pension och den tjänsten kommer inte att återbesättas. En annan får gå i pension tidigare än planerat, och även den tjänsten dras in. Sedan är det 1,5 tjänst utöver det som är under förhandling.

– Omorganisationen innebäri första hand att man får tillbaks en lokal ledning på respektive forskningsstation och att man gör vissa ekonomiska besparingar i form av anställningar som inte återbesätts, men tyvärr även några uppsägningar. Anledningen till detta är att universitetet anser att både Kristineberg och Tjärnö är för dyra i drift, säger Kerstin Johannesson, som nu blir chef på Tjärnö.

ANNONS

– I något fall flyttas tjänsten till Göteborg, och i något fall kommer uppsagd personal att få stöd ifrån Trygghetsstiftelsen för vidareutbildning med utsikt till nytt jobb framöver.

Ett par tidigareutredningar som har gjorts på uppdrag av Göteborgs universitet har ifrågasatt om de båda fältstationerna på Tjärnö och på Kristineberg ska få finnas kvar eller om en ska läggas ned.

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, är tillsatt som stationschef för Lovéncentret på Tjärnö. Hon berättar att framtiden för labbet är säkrad tills vidare.

– En diskussion har funnits om att lägga ned Kristineberg, men för ett knappt år sedan beslutade universitetet att båda forskningsstationerna ska vara kvar. På Kristineberg har man fått in flera organisationer som är intresserade av att nyttja anläggningen så det ser mycket positivt ut både för Tjärnö och Kristineberg, säger Kerstin Johannesson.

– Universitetet har ju också ett nytt fartyg som snart levereras och den sammanlagda kostnaden för marin infrastruktur kommer då att öka, men genom besparingar på forskningsstationerna försöker man hålla nere kostnaderna, säger Kerstin Johannesson.

Eva-Marie Rödström ärskyddsombud på Tjärnölabbet. Hon säger att hösten har varit slitsam för personalgruppen.

– Det har varit en jobbig höst på grund av den här omorganisationen, flera har varit oroliga för om de får bli kvar. Vi hoppas att det blir lite arbetsro nu på det nya året.

ANNONS

Hon är positiv till att det nu blir en stationschef på Tjärnö.

– Nu får vi en chef på plats i Kerstin Johannesson som har mycket erfarenhet, och det känns bra.

Fakta: Utredningarna

Under våren 2016 kom utredaren Jens Oddershede, från Danmark, fram till att det bara behövs en marin fältstation i Bohuslän. Detta innebar att fältstationen på Tjärnö eller den på Skaftö skulle behöva läggas ned.

Pam Fredman, rektor på Göteborgs universitet, gav Axel Wenblad, före detta generaldirektör för Fiskeriverket, i uppdrag att utreda frågan en gång till.

2016, augusti: Ännu en utredning påbörjas för om Sven Lovéncentrets båda fältstationer ska få vara kvar. Utredningen leds utav Axel Wenblad.

2017, januari: Den pågående utredningen kommer fram till att båda fältstationerna ska få vara kvar.

ANNONS