Trafikverkets miss: Sänkte hastigheten på E6 för länge

Efter skredet vid E6 satte Trafikverket upp 70-skyltar på motorvägen i södergående riktning mellan Stora Höga och Jörlanda. Dessa har nu plockats bort och ordinarie hastighet, som är 110 km/h, gäller.