Mats Erntell, smittskyddsöverläkare, varnar för att bada i grumligt vatten och om man har kroniska sår.

ANNONS