Trenden: Fler kvinnliga läkare inom NU-sjukvården

Vårdomsorgen har varit ett kvinnodominerat yrke i många år. En yrkeskategori som däremot varit mansdominerad är läkare. Men trenden har börjat brytas.
– Det är kvinnorna som kommer in på läkarutbildningen, säger vårdforskaren.