Tullen i Svinesund utreds av Arbetsmiljöverket

Nyligen utförde Arbetsmiljöverket inspektion på Tullverkets station i Svinesund, efter larm om en svår situation, och en utredning ska påbörjas. Även riksdagsledamöter har besökt Svinesund.
– Vi fick grundliga redogörelser för vilka utmaningar som finns i att hantera köerna, säger Boriana Åberg, ledamot i Skatteutskottet.