Utredning om hamnen i Sandefjord väntar

I Sandefjord är inte hamnens framtid självklar. Det skapar osäkerhet kring framför allt Fjord Lines långsiktiga uthållighet i betalningarna för Strömstads investeringar. Fjord Line å sin sida planerar för att bygga en egen hamn i Sandefjord.