Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götaland, är mycket nöjd med vaccinatörernas kraftsamling den 2 oktober.