Just nu är det Gropbron som är i fokus för brotvisten mellan Vänersborgs kommun och Sjöfartsverket. Men sedan många år tillbaka är man oense om vem som ska betala vad när det gäller underhållet av Gropbron och Dalbobron.

Redan kund?Logga in här