De fem gruppledarna i Grönblå-samverkan. Från vänster: Conny Brännberg (KD), Ulrika Frick (MP), Johnny Magnusson (M), Kristina Jonäng (C) och Jonas Andersson (L).

ANNONS