Varnar för regeringens nedskärningar i friluftsliv: ”Kraftigt slag”

Skräp i naturen, stängda grillplatser och igenväxta vandringsleder – minskade anslag riskerar enligt flera röster att få stora konsekvenser för både friluftsliv och turistnäringen.
– Det kommer drabba intresset om det inte är lika roligt att komma ut i skogen, säger Hans Rengman på Friluftsfrämjandet.