Varning för hårda vindar – tågtrafik ställs in igen

Under det närmaste dygnet väntas blåsigt väder i Bohuslän. Tågtrafiken mellan Uddevalla och Strömstad skulle återupptas efter flera dagars avbrott men har nu ställts in igen på grund av starka vindar.