Vd förnekar ”fultippning” – kan ha orsakat jordskredet vid E6

Enligt Aftonbladets uppgifter kan ”fultippning” ha föranlett jordskredet på E6:an vid Stenungsundsmotet. Företagets Vd, Åsa Norberg, förnekar att de har gjort något fel.