Vi kan alla behöva ”första hjälpen”!

På ett sätt har det blivit bättre. I takt med att psykisk ohälsa har blivit vanligare, har det också blivit tillåtet att prata om det som är svårt.