Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Laxfiske. Emil Lande Johnsen håvar upp fisk för vägning och mätning. Det tar ungefär ett år för en odlad lax att uppnå optimal vikt.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Nytt sätt att odla fisk testas vid Mollösund

Traditionell fiskodling är kontroversiell. Vid Mollösund pågår en försöksverksamhet för ett mer hållbart vattenbruk med mindre utsläpp av näringsämnen.

Vid Mollösund pågår sedan några veckor ett samarbete mellan forskare, fiskeodlare och lokala musselodlare. Här testas ett slutet system för fiskodling som, till skillnad från öppna kassar, inte berikar havet med lika mycket onödig näring i form av fosfor och kväve.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Testbassängerna med öring och lax är jämförelsevis små med sina 30 kubikmeter vardera. I Norge används slutna bassänger som rymmer 3000 kubik. Mannen bakom företaget som utvecklat ett slutet odlingssystem kommer från Norge och heter Anders Naess.

- Det är ett spännande samarbete vi har påbörjat här i Mollösund. Vår förhoppning är att våra verksamheter skall gynna varandra och att vi kan komma nära en nollbalans när det gäller tillförsel av näringsämnen. Jag tror att Miljölax har framtiden för sig.

Fördelarna med att odla fisk i slutna kassar är flera. Med slutna kassar kan gödning av havet minskas. Gödningen som utgörs av sediment - exkrementer, död fisk och överbliven mat - minimeras med den nya metoden. I botten av varje bassäng sitter ett system som samlar upp sediment. Även sedimentet skall det forskas på för att se om det går att återanvända som jordförbättring eller till att göra biogas av. Den största fördelen med sluten kasse är att risken för parasiten laxlus nästan helt försvinner.

- Vattnet pumpas upp från ca 25 meters djup. Under språngskiktet är vattnet kallare, har en högre salthalt och är också fritt från lus, förklarar Anders Naess.

Samarbetet mellan Anders Naess och musselodlande Scanfjord syftar till att undersöka om samodling av fisk och musslor kan vara gynnsamt såväl ekonomiskt som miljömässigt. Musslorna kan tillgodogöra sig en del av näringen från fiskodlingen.

Forskaren Anette Ungfors från Vattenbrukscentrum Väst förklarar att de även kommer att försöksodla makroalger för att ytterligare fånga upp de lösta närsalterna ur vattnet runt fiskodlingen.

- Vattenbruk är ett tillväxtområde där det behöver tas fram skonsamma metoder som möjligt för att kunna skapa en långsiktigt hållbar näring som inte skadar havet. Vi har tillstånd att driva försöksverksamheten i ett år, förhoppningsvis kan det bli längre än så om våra teorier visar sig stämma.

På Orust kommun är man positiva till försöket.

- På sikt kan det här skapa fler arbetstillfällen. Att ansvarsfullt använda havet som en källa till både mat och arbete är positivt, säger Sven Petterson, näringsutvecklare på Orust kommun.