Behandlingshem

Ett behandlingshem är en antingen öppen eller sluten institution för behandling av personer med olika sjukdomar.

ANNONS