Här får 40 000 ålyngel ett nytt hem

Nyfikna badgäster samlades runt de 40 000 ålyngel som släpptes ut på Rossön under tisdagen.