De vill träffa nya kompisar med hjälp av handbollen

På Sundavallen i Hamburgsund pågår ett läger där sporten är sekundär – det handlar egentligen om något annat. Johan Stråkander vill att fler barn och unga ska lära känna varandra.