Ett år för idrotten under pandemin: Inställda evenemang och tomma läktare

Ett år har gått sedan idrotten kraftigt började påverkas av coronapandemins framfart. Bohusläningen har tittat tillbaka på några av de stora händelserna, både lokalt och internationellt, från året som gått.