Från vänster: Harry Gerd, Jonas Karlsson och Mikael Alfredsson.