Julia Jonasson (till vänster) blir inte kvar i TFK/HIS.