”I svåra fall kan HELLP vara livshotande på grund av njursvikt, leversvikt eller svårhanterade blödningar”, säger Anna Hagman som är förlossningsöverläkare på Sahlgrenska i Göteborg. Arkivfoto.

ANNONS