Den anmälde spelare i Gauthiod hävdar sin oskuld efter rasismanklagelserna.