Några av dem som varit med och spelat in ”Kämpa MIF”. Främre raden från vänster: Joakim Vannberg, Annie Hultengren, Tella Mellqvist-Carlén, Stina Hult, Gustav Engström och Elin Palmér-Renström. Bakre raden: Clarie Engström, Lisa Hult och Niklas Carlén.