100 skolelever gör upp i Klasshandbollen på lördag.