Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Peter Abrahamsson, ordförande i Usim, har skickat in en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden om en revideringen av taxorna för Walkesborgsbadet. Bild: Håkan Fredriksson
Peter Abrahamsson, ordförande i Usim, har skickat in en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden om en revideringen av taxorna för Walkesborgsbadet. Bild: Håkan Fredriksson

Har höjt hyran – med 1 250 kronor i timmen

Kommunen har kraftigt höjt taxorna för arrangemang på Walkesborgsbadet. Nu har Uddevalla sim lämnat in en skrivelse med ett förslag att Kultur- och fritidsförvaltningen ska revidera taxorna då klubben säger sig löpa stor risk att gå med förlust vid framtida tävlingar.

Från 400 kronor i timmen till 1 650 kronor. Det är de nya taxorna för ungdomsarrangemang på Walkesborgsbadet sedan årsskiftet.

Höjningen på 1 250 kronor i timmen har satt hård press på Uddevalla sim som nu har skickat in en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden med en önskan om att förvaltningen ska revidera taxorna.

"Varje tävling kräver väldigt mycket förberedelser och en stor insats av ideellt arbete. Ungefär 50 funktionärer och volontärer krävs för att genomföra en tävling av klass. Alla ställer upp ideellt, men det drar ändå mycket kostnader att arrangera tävlingar. Överskottet brukar röra sig om några tusenlappar upp till 30–50 000 kronor. Med den nya taxa som nu gäller från den 1 januari i år kommer vi inte längre kunna genomföra tävlingar utan stor risk att gå med förlust", skriver Uddevalla sim i sin skrivelse undertecknad av klubbens ordförande Peter Abrahamsson.

"För UGP som vi arrangerade i januari på uppdrag av Västsvenska simförbundet debiterades 28 050 kr, vilket gjorde tävlingen till en förlust för klubben. 28 050 kr ska jämföras med 7 000 kronor som en helg för oss kostade 2019 eller 10 000 kronor som S77 betalar för den nya hallen i Stenungsund för motsvarande tid."

Usim skriver vidare att klubben föreslår att kommunen kompletterar taxan på 1 650 kronor i timmen med en maximal dygnshyra.

"I denna fråga är vi helt i händerna på kommunens välvilja till att finna en lösning. Vi anser att det är rimligt att vi täcker kommunens inkomstbortfall (netto), men inte mer," skriver Usim.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om de nya taxorna på Walkesborgsbadet i sin verksamhetsplan för 2020–2022, vilken antogs under 2019.

Och det ser inte ut att bli någon revidering av de nya taxorna redan nu.

I en tjänsteskrivelse inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 april föreslås nämnden att avslå Uddevalla sims förslag om reviderade arrangemangstaxor.

Nämnden hänvisar till verksamhetsplanen där det står att läsa att:

"Förslaget på de nya taxorna för 2020 i Walkesborgsbadet består av en generell höjning av alla taxor som påverkar alla kundkategorier. Flertalet nya kombinationskort finns med i förslaget vilket bidrar till en utökad meny som ger kunden många fler valmöjligheter. Taxorna har fått en marknadsmässigt mer rättvis bild och är utifrån en kostnadsprincip mer rätt, med hänsyn till verksamhetens driftskostnader".