Hård kritik när Uddevalla sänker bidraget för idrottande tjejer

Irritationen är stor bland flera av Uddevallas idrottsföreningar sedan den politiska majoriteten i kultur- och fritidsnämnden beslutat att sänka delar av aktivitetsbidragen inför 2024. Ändringen innebär stora intäktstapp för flera föreningar där antalet tjejer dominerar.