Grusplanen vid Fridhem duger inte som plats för nytt konstgräs. Det visar kommunens markundersökningar.