Kommunstyrlesen går på det så kallade mellanalternativet när det gäller upprustningen av Rimnersvallen. En investering på drygt 200 miljoner kronor.