Amar Agic stod för åtta av Kropps mål varav fyra på straff