Löpning en säker träningsform i coronatider

När coronapandemin stängt ned stora delar av idrotten har utomhuslöpningen kommit att bli en "säker" träningsform. Något som märks inte minst hos Uddevallaklubben IK Orient och dess löpgrupp.