Drar upp nya riktlinjer för idrotten. Annelie Högberg (S), Ingemar Samuelsson (S), Gunilla Magnusson (MP) och Evy Gahnström (V) berättar hur den styrande majoriteten vill arbete med idrotten och föreningslivet de kommande åren.
Drar upp nya riktlinjer för idrotten. Annelie Högberg (S), Ingemar Samuelsson (S), Gunilla Magnusson (MP) och Evy Gahnström (V) berättar hur den styrande majoriteten vill arbete med idrotten och föreningslivet de kommande åren.

Nyordning på gång för idrotten

En fritidsplan är på gång för idrotten i Uddevalla, enligt politikerna i majoritet.

ANNONS

I den avslutande delen av vår kartläggning om idrotten och politiken i Uddevalla låter vi politikerna komma till tals. Här svarar de på en del av den kritik som riktas mot hur idrottsliga frågor hanteras, men också hur frågor som rör idrott och föreningsliv ska hanteras de kommande åren.

Det idrottspolitiska handlingsprogrammet från 2003 har spelat ut sin roll och ska till stora delar ersättas med en fritidsplan. Stöd och satsningar som rör elitidrott hanteras av kommunstyrelsen, medan bredd- och ungdomsidrott hanteras av kultur och fritidsenheten.

– Vi har precis sjösatt arbetet med fritidsplanen. Tjänstemännen på kultur- och fritid ska börja ta fram en plan för idrotten och föreningslivet under 2016, säger Annelie Högberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

ANNONS

I förklaringen ligger också svaret på varför det idrottspolitiska handlingsprogrammet inte följs fullt ut och varför det inte har uppdaterats, såsom företrädare för idrottsföreningar vill.

– De flesta kommuner har i dag gått ifrån att arbeta utifrån idrottspolitiska handlingsprogram. Det är ett gammalt sätt att hantera frågor, menar Annelie Högberg.

När jag pratar med ledare inom idrottens föreningsliv framträder en bild av ett ganska stort missnöje med hur idrottsliga frågor hanteras av kommunen. Man anser att det inte finns tillräckliga kunskaper kring hur idrotten fungerar och att samordningen är dålig. Idrotten är nedprioriterad. Vad har ni för kommentarer till den kritiken?

– Vi har avsatt en miljon kronor per år i kommunstyrelsen till föreningar som bedriver elitverksamhet; Ljungskile SK, Hälle IF, Uddevalla Sim och Kroppskultur. Det här är ett nyinrättat stöd av oss som styr kommunen sedan förra året och vi har aldrig stöttat elitidrotten i kommunen så mycket som vi gör nu, säger kommunalrådet Ingemar Samuelsson (S).

Han tycker det är svårt att förstå kritiken mot att idrotten skulle vara ett nedprioriterat område.

Annelie Högberg poängterar med emfas att föreningslivet kommer att bjudas in till arbetet med den nya fritidsplanen.

– Vi har försökt bjuda in föreningar tidigare också, men det är väldigt få som kommer. Men jag tycker att vi har bra kanaler in till kommunen för idrotten. Den fritidsplan vi ska ta fram ska inte bygga på elitidrott, utan på breddidrott som barn- och ungdomsverksamhet, idrott och integration och tillgänglighet. Har man synpunkter på hur stöd- och bidrag ges så är det möjligt att framföra det också när den här planen tas fram. Idrotten har en jätteviktig roll i samhället och fungerar som ett socialt nätverk för väldigt många barn och ungdomar, inte minst för nyanlända.

ANNONS

Varför kommer inte föreningarna när ni bjuder in de?

– Vi får fråga dem De kanske upplever att det inte är bra och då får vi väl diskutera andra samverkansformer som fungerar bättre, säger Evy Gahnström (V).

Hon fortsätter.

– Det är viktigt att vi har en dialog med idrotten men vi får heller aldrig glömma att även om idrottsföreningarna får bidragfrån kommunen så skall de varasjälvständiga och oberoende. Men vi backar inte en millimeter på att de skall ha en värdegrund som bygger på alla människors lika värde

Varför står inte idrotten med i den plattform för politiken som ni släppte efter att ni vann valet?

– Det där är ett övergripande dokument och det går inte att få med alla detaljer i ett sådant dokument. I begreppet förutsättningar för god livskvalité som finns i lanseringen ingår begreppet idrott. Vi ser föreningslivet och idrotten som en del av det goda livet och idrotten ingår också i arbetet med barn, ungdomar och folkhälsa, säger Gunilla Magnusson (MP).

– Idrottsrörelsen har stor betydelse när det gäller det man kallar för sociala strukturer för ungdomar som inte har stabilt nätverk omkring sig, säger Ingemar Samuelsson.

Annelie Högberg berättar att det under 2016 kommer att inrättas ett pris som uppmärksammar människor som jobbar med idrott. Priset ska gå till en ledare eller en förening som till exempel jobbar med förebyggande arbete i form av demokrati och integration av barn- och ungdomar.

ANNONS

Vilka löften kan ni ge till idrotten här och nu fram till 2018?

– Att en simhall ska börja byggas senast 2018 är vår högsta prioritet. Det ska inträffa något alldeles oerhört extra för att bygget inte ska starta den här mandatperioden, säger Ingemar Samuelsson.

– En fritidsplan ska finnas framtagen för idrotten och föreningslivet, säger Annelie Högberg.

Hon fortsätter.

– Vi inleder nu också ett arbete med att inrätta det vi kallar för Fritidsbanken. Flera kommuner i Värmland jobbar med den och syftet är att göra det lättare för barn, ungdomar och motionärer att idrotta. Fler ska idrotta, det ska finnas mer möjligheter att idrotta och det ska finnas utrustning att låna gratis. Det vi kommer att göra på Sanders Dalar nu i vinter med konstsnö och möjlighet att låna utrustning för att åka skidor är ett exempel på vad Fritidsbanken är.

ANNONS