Monica Bang Lindberg (L), ordförande i kultur och fritidsnämnden, menar att förvaltningen måste ha en rimlig chans att klara av utredningen gällande föreningsbidrag.

ANNONS