Engagerade. Dennis Fredriksson, Ulla Dahlberg och Bosse Ahlén har alla synpunkter på hur idrotten i Uddevalla ska styras.
Engagerade. Dennis Fredriksson, Ulla Dahlberg och Bosse Ahlén har alla synpunkter på hur idrotten i Uddevalla ska styras.

Så ska idrottspolitiken styras

Det idrottspolitiska handlingsprogrammet styr hur idrottsliga frågor ska hanteras av politiker och tjänstemän. Det gäller sedan den 27 november 2003.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I programmet står bland annat att läsa följande: "Idrottsföreningarna och dess verksamhet har stor betydelse för Uddevalla kommun och därför är det viktigt med god samverkan mellan dessa. Även samverkan mellan föreningarna är något som framledes bör uppmuntras och stödjas".

Programmet sammanfattas i 30 punkter där kommun och föreningar har olika ansvarsområden. Kommunen har bland annat ansvar att;

"Skapa en kommunal funktion i form av en idrottsutvecklare vars uppgift bland annat blir att förverkliga det idrottspolitiska handlingsprogrammet och arbeta med utveckling kring idrottspolitiska frågor"

"Samordna marknadsföring mellan kommun, näringsliv och idrottens föreningsliv".

Föreningars ansvar består bland annat i att:

"Bilda en idrottsallians som blir föreningarnas samarbetsorgan till kommunen"

ANNONS

"Delta på ett mer aktivt sätt i frågor som berör kommunens utvecklig och tillväxt".

Gemensamma mål är att kommunen ska utveckla samarbetet med idrottsföreningarna. Föreningarna ska också själva utveckla samarbetet mellan varandra för att nå ökad förståelse och kunskap om respektive verksamheter och ansvarsområden.

Uddevalla kommun ska vara attraktivt för sina invånare, dels för dem som vill flytta hit, och för de företag som vill etablera sig i kommunen. Idrotten spelar här en avgörande roll.

ANNONS